SONIKA - pålitliga, lyhörda, kompetenta

Vi hjälper dig steg för steg

Utredning

Läs mer här

Projektering

Läs mer här

Installationsledning

Läs mer här

Besiktning

Läs mer här

MER INFORMATION OM SONIKA

FÖRETAGET
Sonika erbjuder rådgivning, utredning, design, projektering, projekt- och installationsledning samt dokumentation. Sonikas verksamhet är inriktad på teknisk konsultverksamhet med tonvikt på installationsledning av teknikintensiva byggnationer. Läs mer »


REFERENSER
Sonika har arbetat tillsammans med kunder inom olika branscher och med skilda förutsättningar. Här presenteras några utvalda projekt som visar hur olika uppdrag kan se ut och vilken kompetens uppdragen krävt.
Läs mer »


TEKNIKOMRÅDEN
Vi har erfarenhet och kompetens inom Elteknik, Kommunikationsnät, Tele/säkerhet och Energi.

Läs mer »

ENERGIEFFEKTIVISERING
Vi analyserar energiförbrukningen, definierar kostnaderna och tar fram åtgärder för säker och kostnadseffektiv drift – idag och för framtiden! I de allra flesta fastigheter finns det mycket att göra åt energiförbrukningen, möjligheter att påverka både kostnaderna och miljöbelastningen. Läs mer »

Aktuella nyheter

Rejlers växer i Stockholmsregionen genom förvärv av Sonika.


Läs mer »

Projektering utomhusbelysning - Nacka sjukhus
Sonika har fått i uppdrag av Locum att förbättra utomhusbelysningen. Projektet beräknas vara genomfört under 2014.

Läs mer »